شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 6 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1397 به شهرداري اسكو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-