شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح بند (الف) ماده (8) اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/08/23 مصوبه هيات وزيران  
1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/10/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-