شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/08/10 نامه دولت  
1391/09/19 استفساريه  
1392/01/31 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 52
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-