شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1391/08/10 نامه دولت  
1391/09/19 استفساريه  
1392/01/31 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 52
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-