شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 93/6643/ص - 1393/12/20 و 94/102/ص - 1394/1/19 شوراي اسلامي شهر شيراز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/08/28 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1397/11/02 گزارش کارشناسی  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-