شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تمديد زمان تحويل قير سال 1400

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/01/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/01/27 نامه شوراي نگهبان  
1401/02/06 نامه استمهال  
1401/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 52
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-