شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه نظام رتبه بندي معلمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/01/29 لايحه  
1400/09/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/10/15 نامه استمهال  
1400/10/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 3 - 85
1400/12/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/12/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1400/12/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-