شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/09/16 لايحه  
1401/10/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/10/25 نامه شوراي نگهبان  
1401/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-