شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تعيين مدت براي اعتبار وصيت‌نامه عادي و خودنوشت موضوع ماده 294 قانون آيين دادرسي مدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/04/01 نامه قوه قضائيه  
1365/04/22 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1365/02/04 نامه دادگاه مدني خاص تبريز  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-