شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 20/32943-1394/11/3 وزير جهاد كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/01/20 گزارش کارشناسی  
1397/02/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/06 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/09/07 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/08/14 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-