شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 دستورالعمل چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/09/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/16 گزارش کارشناسی  
1398/04/30 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-