شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به رئيس جمهور در خصوص انتصاب رئيس سازمان بازرسي كل كشور به امر بازرسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1375/11/03 نامه دولت  
1375/11/16 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 99 - 113 - 174
1375/11/23 نتيجه تذكر  
1375/12/02 نامه شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-