شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/09/11 مصوبه هيات وزيران  
1377/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1377/10/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-