شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1361/4/3 مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/10 لايحه  
1361/12/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-