شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه رسيدگي به پرونده‌هاي اشخاصي كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهي معوقه دارند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/22 لايحه  
1361/01/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/01/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1361/03/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
1361/06/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/06/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-