شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 26، 20، 18 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهر تبريز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/06/03 گزارش کارشناسی  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-