شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام تشكيلات اداري جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/02 لايحه  
1362/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-