شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند 14 ماده 13 مصوبه شماره 5088/94/28 مورخ 1394/12/24 شوراي اسلامي شهر اصفهان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/15 گزارش کارشناسی  
1397/05/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-