شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/02/26 لايحه  
1395/02/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/03/04 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/02/29 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/2/29 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-