شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/21 طرح  
1395/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/06/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/06/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 99
1395/07/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/08/01 جدول تطبيقي  
1395/08/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/08/12 نامه استمهال  
1395/08/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 99
1395/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/11/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 99
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-