شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1 و 2 دستورالعمل شماره 60/1015 - 1392/9/16

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/01/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/07 گزارش کارشناسی  
1397/09/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-