شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند ب ماده ۱، بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/04/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/05/01 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/05/04 گزارش کارشناسی  
1397/05/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-