شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (2) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/03 طرح  
1398/08/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/08/27 نامه استمهال  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-