شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/11/03 نامه قوه قضائيه  
1376/03/01 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
استفتاء از مقام معظم رهبري و پاسخ ايشان  
ماده 65 قانون اجراي احكام مدني  
نامه دادگستري به رئيس قوه قضائيه با موضوع درخواست نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-