شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل سي و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/04/22 استفساريه  
1373/04/29 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 35
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1373/04/05 استفساريه در خصوص اصل سي و پنجم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-