شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/07/17 استفساريه  
1379/07/26 نامه قوه قضائيه  
1379/07/30 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 158
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-