شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ - 139410/12 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/03/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/06/13 گزارش کارشناسی  
1395/09/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/06/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-