شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص بند 2 تصويب‌نامه شماره 997/ت16544ه مورخ 1375/2/3

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/08/17 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1377/09/01 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1375/02/03 تصويب نامه  
1377/05/10 تصويب نامه هيات وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-