شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه مورخ 1385/12/16 كارگروه شهرسازي و معماري استان مازندران در خصوص بررسي و تصويب طرح تجديدنظر شهرك مسكوني خانه دريا و بند 4 جلسه شماره 1385/12/26-20 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مازندران مبني بر تأييد مصوبه فوق‌الذكر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/10/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/16 گزارش کارشناسی  
1398/04/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-