شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شورايعالى شهرسازى در تعيين فضاى سبزكنار جاده كمربندى قائم شهر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/01/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/03/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1380/03/13 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-