شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه وصول وجه از متقاضيان صدور پروانه و تجديد پروانه حمل سلاح

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/04/19 لايحه  
1361/11/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-