شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه يكصدودوازدهمين جلسه مورخ 1387/8/14 شوراي اسلامي شهر بروجن در خصوص دريافت عوارض مالكين پس از تغيير كاربري توسط شهرداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/10/29 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/01 گزارش کارشناسی  
1396/03/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/21 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-