شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون قانون اصلاح خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 و قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/11/4

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/11/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 10
1361/01/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/02/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-