شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي ايلام، كرمانشاه، همدان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كرمان، كهكلويه و بويراحمد و يزد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/16 مصوبه هيات وزيران  
1398/06/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-