شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 1 دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربردي اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1358/8/11 (موضوع ماده11 تصويب‌نامه شماره 59879/ت3711هـ مورخ 1386/4/19 هيأت وزيران)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/07/12 گزارش کارشناسی  
1396/01/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/01 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-