شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 و 2 بند الف و بند ب ماده 19 آيين‌نامه بيمه بدنه اتومبيل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/08/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/01/26 گزارش کارشناسی  
1396/02/03 گزارش کارشناسی  
1396/02/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/10 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1396/07/10 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/11/03 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-