شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 323 و 325 قانون دادرسي و كيفر ارتش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/05/31 نامه قوه قضائيه  
1371/08/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-