شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد مربوط به اراضى موات در آيين‏نامه اجرايى قانون لغو مالكيت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/07/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1362/08/09 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-