شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/10/17 طرح  
1401/03/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/04/15 نامه استمهال  
1401/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 158 - 173 - 3 - 34 - 110
1401/09/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/09/30 نامه استمهال  
1401/10/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 15 - 110 - 173
1401/11/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/11/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 110
1402/02/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/02/12 جدول تطبيقي  
1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-