شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/09/08 طرح  
1397/02/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/02/18 نامه استمهال  
1397/02/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/02/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 74 - 170
1397/03/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/04/02 جدول تطبيقي  
1397/04/10 نامه استمهال  
1397/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/04/28 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/04/13 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/4/13 شوراي نگهبان  
1397/04/20 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/4/20 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-