شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن فراز 4 ذيل بند ب شرايط ضمن عقد مندرج در سندهاى ازدواج مصوب شورايعالى قضايى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/06/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/07/03 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-