شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تعيين تكليف اموال فراريان از كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/21 لايحه  
1361/10/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 20 - 157
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-