شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌هاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/15 لايحه  
1360/05/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/06/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-