شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/12 لايحه  
1397/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/11/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/11/10 نامه استمهال  
1397/11/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1398/05/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 15 - 17
1398/11/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-