شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مشروعيت ماده 1309 قانون مدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/08/08 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-