شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 65678/ 8889/ 811 مورخ 13/ 12/ 1370 شهردار تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/10/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/06/01 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1376/07/12 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-