شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح افتتاح سال اول دانشكده پزشكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/05/27 طرح  
1361/05/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/06/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-