شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/08/12 طرح  
1396/04/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/04/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/04/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 85
1396/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/08/13 جدول تطبيقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
1396/10/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/10/30 جدول تطبيقي  
1396/11/09 نامه استمهال  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1396/12/02 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/04/28 بيست و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/08/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-