شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 93/88 مورخ 1393/6/4 شوراي اسلامي روستاي سراب قاميش در خصوص عدم صدور پروانه ساختماني براي افراد غير بومي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/09/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/01/19 گزارش کارشناسی  
1396/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/09/14 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-