شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1386/3/20 وزارت نيرو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/07 گزارش کارشناسی  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-