شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 52 قانون تجارت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/11/28 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-